Wie zijn wij?

Het Repair Café Capelle – bestaand sinds maart 2014 en formeel sinds 15 februari 2017 de Stichting Repair Café Capelle aan den IJssel – is een vrijwilligersorganisatie die tot doel heeft de duurzaamheid in Capelle aan den IJssel te bevorderen door het weggooien van defecte apparaten zo veel mogelijk te voorkomen.
De vrijwilligers doen dit door allerlei (electro)technische en mechanische apparaten te repareren en de kennis om deze apparaten te repareren verder te ontwikkelen en te verspreiden.

Dit gebeurt tijdens wekelijkse bijeenkomsten, op donderdagmiddag in het buurthuis De Fluiter, aan de Wiekslag 3, en maandelijks op de eerste zaterdagochtend van de maand in het Huis van de Wijk aan het Stationsplein 20 in Schollevaar. Deze bijeenkomsten hebben tevens een sociale functie, waarbij buurtgenoten elkaar kunnen ontmoeten en vrijwilligers de reparaties uitvoeren en daarbij hun kennis aan de bezoekers overdragen.

Voor de reparaties wordt een vrijwillige bijdrage gevraagd, die mede ervoor zorgt de kosten van het Repair Cafe te dekken. Daarnaast ontvangt het Repair Cafe gelden van sponsors, en bijdragen voor apparaten die op de gemeentewerf worden gedoneerd (zie elders de Repair Cafe Container), weer in goede staat worden gebracht en afgeleverd aan de door de gemeente gesteunde kringloopwinkel.

De Stichting heeft geen winstoogmerk. De ontvangen gelden worden beheerd door het bestuur en besteed aan de kosten van de wekelijkse bijeenkomsten, aan materiaal, gereedschap en apparatuur ten behoeve van de reparaties, en aan faciliteiten, cursussen en onkostenvergoedingen voor de vrijwilligers.

Het bestuur bestaat ook uit (vier) vrijwilligers, en ontvangt geen beloning. De bestuurders zijn Lina Legerstee (voorzitter), Hans van der Sluijs (2e voorzitter), Wilma Kooijman (secretaris) en Pim van der Vliet (penningmeester). Jaarlijks, voor het eerst na afloop van 2017, wordt de financiële verantwoording op de website gepubliceerd.

De Stichting is op 15 februari 2017 opgericht door Cor van der Sluis, Hans van der Sluijs, Lina Legerstee en Pim van der Vliet, zonder startkapitaal. Datgene wat de vrijwilligers vanaf de start van het Repair Cafe vanaf maart 2014 bijeen hadden gebracht, aan gereedschappen, materialen en financiën, is daarna aan de Stichting overgedragen.

De Stichting is erkend als een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI).

Donaties zijn welkom op ons rekeningnummer:

NL73 RABO 0316 8579 71  t.n.v. Stichting Repair Café Capelle

Ons beleidsplan 2023-2025 vindt u HIER.

Ons verslag over 2023  en financiële verantwoording vindt u HIER

en HIER het standaard publicatieformulier voor ANBI’s

Indien geopend: donderdag 14:00 – 17:00 in buurthuis de Fluiter, Wiekslag 3, elke eerste zaterdag in de maand van 10:00-12:30 in Huis van de Wijk, Stationsplein 20