14 october 2014 Half jaar Repair Cafe

EERSTE HALF JAAR REPAIR CAFÉ CAPELLE AAN DEN IJSSEL

De opening op 6 maart 2014 was een groot succes: genoeg enthousiaste vrijwilligers om te starten (10), veel belangstellenden en 14 reparatieverzoeken waarvan 65% gelukt.

Hoewel een groot aantal Repair Cafés één à twee keer per maand open zijn hebben wij voor een wekelijkse opening gekozen en tot nu toe gaat het goed. Dit is o.a. mogelijk door de samenwerking met het Buurthuis De Fluiter.

Het totaal reparatieverzoeken was: 226, gemiddeld 9 per dag.

Het aantal bezoekers is maar een enkele keer dramatisch laag geweest terwijl de kennis en vaardigheid in reparatie van m.n. Senseo’s en stofzuigers is toegenomen. Dit komt door de samenwerking met andere Repair Cafés, een workshop tijdens de Landelijke Dag en uiteraard door de inzet, vaardigheid en samenwerking van onze “elektra experts”. Dit tot tevredenheid van de bezoekers.

Zoals te verwachten was, brengen bezoekers oude en kapotte apparaten die lang in de kast of schuur stonden naar ons café in de hoop ze vervolgens weer te kunnen gebruiken. Maar… soms lukt reparatie wel, soms ook niet.

Voor de zomervakantie stonden we stil bij de periode sinds maart. Tevredenheid, goede sfeer- en communicatie waren de voornaamste uitingen. Als knelpunten werden genoemd: noodzaak om reparateurs te werven en letten op de financiën i.v.m. de continuïteit.

In september zijn we vol energie met een vol programma begonnen: 6 september deelname aan Art Capelle en 13 september aan de Verenigingen dag voor promotie en vrijwilligers werving. Twee aanmeldingen waren het resultaat. Ons team telt nu 16 vrijwilligers.

Helaas was er ook reden voor verdriet: Denis, onze website ontwikkelaar is half september plotseling overleden.

Op 2 oktober hadden we een kleding- en naaimachinereparatiedag. De dag werd druk bezocht en de fooienpot werd rijkelijk gevuld!